Beleid en Financiën

Bestuursleden

Voorzitter: Liesbeth Berends
Penningmeester: Thea Haitel
Secretaris: Jeannette Omvlee

Hoofdlijnen actueel beleidsplan.

Er vindt jaarlijks een bezoek plaats aan alle projecten, te weten:

-controle op gebreken van de 3 schoolgebouwen
-controle op de leermiddelen
-controle van het meubilair
-controle op de voortgang van de scholen
-controle op de ontwikkeling  van het onderwijs en de voortgang van de kinderen
-inzage in de financiën van de 3 scholen
-controle op de hygiene in en rond de scholen

Naar aanleiding van deze controles en inventarisering vindt overleg plaats met de schooldirecteuren waar financieel ondersteuning moet plaatsvinden.

Er vinden alleen nog controles plaats aangezien we niet voornemens zijn meer scholen te bouwen.

De reden hiervan is dat er inmiddels 3 scholen gebouwd zijn en dit voor de Stichting het maximaal haalbare is om alle gebouwen te onderhouden en te zorgen voor ontwikkeling.

Beloningsbeleid

De leden van de stichting ontvangen geen beloning uit sponsorgelden.
Alle bijdragen gaan rechtstreeks naar de projecten.

Financieel overzicht

2018januari tm december 2018ontvangstenuitgaven
Saldo januari3.589,90
januarisponsors15,00
januaribank- en paskosten2,63
januarigift Hondsrugcollege1.500,00
januarikosten Stichting44,60
februarisponsors65,00
februaribank- en paskosten2,63
februarigift Kapel Kerk Emmen474,87
februariAanbouw nurseryschool Tawuto2.000,00
maartsponsors15,00
maartbank- en paskosten2,63
maartkosten Stichting33,75
maartcontainer kosten2.480,65
aprilsponsors15,00
aprilbank- en paskosten2,63
aprilkosten Stichting75,60
aprilgift Kapel Kerk Emmen500,00
aprilAanbouw nurseryschool Tawuto1.000,00
mei sponsors15,00
mei bank- en paskosten3,23
junisponsors85,00
junibank- en paskosten2,03
junikosten Stichting visitekaartjes31,00
junigift Hondsrugcollege600,00
junigift Harwig250,00
julisponsors15,00
julibank-en paskosten3,23
juligift Rotary Club500,00
augustussponsors15,00
augustusbank- en paskosten2,63
septembersponsors15,00
septemberbankkosten2,63
oktobersponsors65,00
oktoberbank- en paskosten2,63
oktoberkosten Stichting fotoboek Promo240,00
oktobercontainer kosten121,70
oktobercontainer kosten79,11
novembersponsors65,00
novemberbank-en paskosten3,23
decembersponsors15,00
decemberbank- en paskosten2,63
decembergift Kapel Kerk Emmen2.000,00
decemberkosten studie Salman Demba250,00
Inkomsten9.814,77
Uitgaven-6.389,176.389,17
Saldo per 31 december 20183.425,60
2019januari tm juni 2019ontvangstenuitgaven
Saldo januari3.425,60
januarisponsors60,00
januaribank- en paskosten0,83
januariwebextra50,82
januaricontainer kosten425,99
februarisponsors15,00
februaribank- en paskosten2,63
februarikosten stichting55,00
maartsponsors15,00
maartbank- en paskosten3,23
maartkosten Stichting70,50
aprilsponsors15,00
aprilbank- en paskosten2,63
aprilcontainer kosten38,04
mei sponsors15,00
mei bank- en paskosten2,63
mei kosten Stichting50,82
mei gift Kapel Kerk Emmen1.000,00
mei gift Hondsrugcollege250,00
mei kosten stichting52,85
junisponsors15,00
junibank- en paskosten2,40
Inkomsten4.810,60
Uitgaven-758,37758,37
Saldo per 30 juni 20194.052,23

Overige gegevens

RSIN: 819066187