Doel

 

Ons doel:
Zoveel mogelijk kinderen de kans bieden naar school te gaan. Dit doen we met geld van sponsors, familie, vrienden en hulp uit het bedrijfsleven. We proberen scholen te bouwen en daarnaast kinderen te sponsoren zodat ze een kans hebben op een goede toekomst. Er zijn twee scholen gebouwd, n.l. de Herman de Grootschool en de Bojang Nursery school. Het zijn Nursery scholen waar de kinderen vanaf dag één Engels leren spreken en schrijven.
Beide scholen zijn voorzien van waterleiding zodat er elke dag vers drinkwater is en voor de bevordering van de hygiëne.

Kleine projecten:
1.We steunen een ziekenhuis met medicijnen en verpleegmiddelen.
2.Bieden hulp aan kleine scholen met leermiddelen, schoolapotheek en sportkleding
3.Leggen waterleiding aan bij scholen
4.Delen rijst uit daar waar nodig

Organisatie:
We gaan zelf naar Gambia om alles op poten te zetten en toezicht te houden op de projecten. We sturen geen geld, er wordt pas betaald als men de afspraken nakomt. Alle materialen worden in Gambia ingekocht.De reis en het verblijf  betalen we zelf.
Kortom we besteden het geld daar waar het voor bedoeld is.

U kunt ons steunen door te doneren op Rek.nr: NL11RBRB093.97.18.278 t.n.v. Stichting Gambia Vooruit.

Wilt u contact opnemen met onze stichting:

Thea Haitel                   06-27201193
Jeannette Omvlee        06-44936673
Liesbeth Berends         06-19636226